Feiten en regels rondom de e-sigaret

Alle e-sigaretten en e-liquids vallen sinds 2016 onder de Tabaks- en rookwarenwet. Hierdoor zijn er veel regels van toepassing waar je rekening mee moet houden als je wilt dampen.

Met de e-sigaret, een elektronisch alternatief voor de 'normale' sigaret, wordt de damp van (eventueel nicotinehoudende) e-liquid geïnhaleerd. De verkoop en het gebruik van de elektronische sigaret is in ons land gewoon toegestaan, maar er gelden wel verschillende regels bij de verkoop er van. Zo is er bijvoorbeeld een leeftijdsgrens van 18 jaar. Ook zijn er regels bij het gebruik.

Wet- en regelgeving

In Nederland vallen alle e-sigaretten en navulvloeistoffen sinds 2016 onder de Tabaks- en rookwarenwet. Dat geldt ook voor de onderdelen van een e-sigaret en bij ons gelden veelal dezelfde regels voor zowel e-liquids zonder als mét nicotine. Vastgelegde regels zijn onder andere:

  • Net als bij normale sigaretten geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar voor kopers/gebruikers;
  • Elke e-sigaret moet voldoen aan strenge bepalingen die de veiligheid moeten garanderen;
  • E-sigaretten mogen beschikken over een navulreservoir met een maximumvolume van 2 ml;
  • E-liquid om te dampen, mag slechts verkocht worden in flesjes met kindveilige sluiting en maximale inhoud van 10 ml. De maximale nicotine-sterkte is vastgesteld op 20 mg per ml vloeistof;
  • Op de verpakking van alle producten moet een etiket zitten met vermelding van de schadelijke effecten. Tevens is een bijsluiter verplicht;
  • Reclame voor de e-sigaret is alleen toegestaan bij fysieke (tabaks- of) elektronische sigarettenspeciaalzaken. Iedere andere vorm van reclame (zoals online) is verboden.

De regels met betrekking tot de e-sigaret worden nog regelmatig aangepast en meestal verscherpt. Zo wordt in 2020 het gebruik en wat wel en niet mag bij e-liquids met nicotine uitgebreid naar producten zonder nicotine en zullen in 2022 neutrale verpakkingseisen voor dampwaar worden ingevoerd.

Waar gebruiken?

In principe mag je de e-sigaret In Nederland gewoon gebruiken op openbare plaatsen, maar er zijn daarbij wel weer verschillende uitzonderingen. Zo geldt er een rookverbod voor ziekenhuizen, luchthavens/vliegtuigen en (meestal) ook in de horeca. En de NS laat desgevraagd weten dat roken niet is toegestaan in de trein zelf. Dit geldt ook voor e-sigaretten. Op de stations mag er enkel gerookt dan wel gedampt worden binnen de rookzones.

In sommige landen zoals Australië, India, Argentinië, Hong Kong en Zuid-Afrika is de verkoop én het gebruik van de e-sigaret helemaal verboden.

Voordelen

Het is inmiddels wel algemeen geaccepteerd dat het gebruik van e-sigaretten (veel) minder schadelijk is dan het roken van tabak roken. Het grote voordeel van dampen vloeit vooral voort uit het feit dat er geen sprake is van verbranding waarbij allerlei zeer schadelijk stoffen in de longen terecht komen. Over gevolgen van dampen op lange termijn is nog onvoldoende bekend, maar het feit dat er wereldwijd nu al weer vele jaren miljoenen mensen dampen zonder dat dit tot serieuze klachten heeft geleid, zegt eigenlijk al genoeg.

Grote uitzondering is natuurlijk de longziekte in de Verenigde Staten waaraan inmiddels velen zijn gestorven. Maar daar is wel iets heel anders aan de hand dan het dampen met een normale e-sigaret. Lees daarover bijvoorbeeld ons artikel "Is de e-sigaret de oorzaak van dodelijke longziekte?".

naar boven